ایمپلنت چیست؟

کاشت دندان باعث تغییر انقلابی در جایگزینی دندان ها شده است. قبل از ایجاد کاشت دندان ، افراد دارای پروتز دندان قادر به جویدن انواع بسیاری از مواد غذایی نبودند. این تغییر با استفاده از کاشت دندان تغییر کرده است.